Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir? 

Poliçeye konu olan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş olmasından dolayı, aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.

Meydana gelen bir kazada, zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

İsteğe bağlı olarak “Otomobil + Kamyonet” kullanım tarzları için Süper Trafik ürününün alınması mümkündür.

Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork, yarı römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Her zaman güvenli ve iyi yolculuklar geçirmeniz dileğiyle...

Sıkça Sorulan Sorular

1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik ) Sigortası nedir ?

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.

2. Trafik Sigortasının yaptırılması zorunlu mudur ?

Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

3. Trafik Sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir ?

Maddi Zararlar Teminatı

Sağlık Giderleri Teminatı

Sürekli Sakatlık Teminatı

Ölüm Teminatı

4. Aracımın Trafik Sigortası primini nasıl öğrenebilirim ?

Trafik Sigortası teklifi almak için tıklayınız.

5. Trafik Sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.

6. Trafik Sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

7. Trafik Sigortasının teminat limitlerini kim belirlemektedir, ne sıklıkta ve ne zaman değişmektedir?

Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.

8. Araç sahibi değiştiğinde, Trafik Sigorta poliçesi devam eder mi?

 Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır. 

9. Trafik poliçesi kapsamında bir hasarın gerçekleşmesi halinde, bildirimin kaç gün içinde yapılması gerekir?

Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

10. Trafik poliçelerinde sigortalı değişikliği yapılabilir mi?

Sbm nin 24.11.2016 tarih ve 2016-10630 sayısı sektör duyurusuna istinaden,

Sigortalı Değişikliğinin Yapılabileceği Durumlar: 

Sehven yapılan sigortalı Ad Soyad - Ünvan veya Kimlik No hataları :

Aynı Ad ve Soyada sahip olup, TC kimlik numaralarının hatalı kullanımı, Satış durumlarında alıcı değil de sehven satıcı adına sigorta yapılması

Sigortalı Ad Soyad değişiklikleri :

Evlilik ve boşanma durumlarına bağlı Soyadı değişiklikleri, Mahkeme kararı ile Ad Soyad değişiklikleri

Ruhsat Devri  :

Ruhsat bilgisinin birden fazla kişi adına olup, akabinde herhangi birisine devri

Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile alınan aracın kiralayana devri :

Sigortalısı Leasing (Finansal Kiralama) şirketi olan aracın sonrasında kiralayan şirkete devri (Devrini gösterir evrakların sigorta şirketi tarafından doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla ) 

Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri  :

Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların aynı tüzel kişiliğin çatısı altında birbirleri arasında yapılacak devirleri.

(Örneğin, T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın yine T.C.Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Muhasebet Genel Müdürlüğü’ne devrolması) 

Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri  :

Şirketlerin yapılarının ve sorumluluk alanlarının değişmemesi durumunda

Sigortalı Değişikliğinin Yapılamayacağı Durumlar: 

Özel-Tüzel değişiklikleri   :

Kişiden şahısa ya da şahısdan şirkete araçların devrolması

Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri  :

Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların farklı bir tüzel kişiliğin çatısı altındaki kuruluşa devri

(Örneğin T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın T.C.Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer alan Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne devrolması)

Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri   :

Şirketlerin yapısal değişiklikleri ve sorumluluk alanlarının değişmesi durumunda

Şirket birleşmeleri  :

İki farklı tüzel kişiliğin birleşmesi

11. Trafik poliçeleri isteğe baglı iptal ettirilebilir mi?

Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır.

Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır;

 - Sigortalının vefat etmesi
 - Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi
 - Aracın satılması
 - Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
 - Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması