Emeklilik hesabına konu sözleşmeye katkı payı yatıran kişinin gerçek kişi olması durumunda katkı payı yatıranın aksi halde sözleşmenin katılımcısının, herhangi bir sebeple malül olması halinde sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren resmi sağlık kuruluşlarından kendisi için alınmış belgenin Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye iletilmesi durumunda; belgenin iletildiği tarihten 6 ay sonra başlayan 5 yıllık dönem içerisinde dönem boyunca her ay için emeklilik hesabına konu sözleşmenin yürürlükte olması koşuluyla, maluliyet durumunun şirketçe kabul edildiği tarih itibarıyla geçerli aylık katkı payı (750 TL ile sınırlı olmak üzere) ek katkı payı olarak her ayın son iş günü içerisinde Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından emeklilik hesabınıza yatırılır.
Bu ayrıcalıktan son bir yıl içinde en az bir katkı payını yatırmış tüm bu emeklilik planı sahipleri yararlanabilmektedir.
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bu ek faydanın sağlanması ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın onayı çerçevesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.